Tillbaka

EU-ordförandeskapet håller fart på minister Huovinen

EU-ordförandeskapet håller fart på minister Huovinen

Pressmeddelande 09.02.2006 17.00 sv

Kommunikationsminister Susanna Huovinen har flitigt tvingats packa sina resväskor med anledning av Finlands kommande EU-ordförandeskap. Förberedelserna för ordförandeskapet dominerar arbetet också för ministeriets tjänstemän.

Huovinen talade den 9 februari i Wien vid seminariet Trust in the Net, som behandlade frågor kring informationssäkerhet. Hon betonade att Europa bör ta utmaningen från Asien om att bygga vardagens informationssamhälle på allvar.

"EU:s strategi för informationssamhället i2010 är ett bra initiativ, men det behöver bli mer praktiskt. Vi borde definiera de konkreta åtgärderna för att nå målen i strategin." Av de viktiga målen lyfte Huovinen fram bland annat en förbättring av kvaliteten och tillgängligheten hos de offentliga tjänster som finns på Internet samt underlättande av den elektroniska betalningsrörelsen.

EU-kommissionären Jacques Barrot, som är ansvarig för transportfrågor, kommer den 16-17 februari på besök till Finland som Huovinens gäst. Dessutom besöker Huovinen i slutet av februari Sverige för att träffa sin ministerkollega. I mars deltar hon i det inofficiella EU-transportministermötet i Bregenz i Österrike och i slutet av månaden sammanträder EU:s transportministerråd i Bryssel.

Förberedelserna inför ordförandeskapsperioden tar ytterligare fart i slutet av våren. I april kommer generalsekretariatet för EU:s transportråd på besök till Helsingfors och sedan står Tysklands transportminister i tur. Dessutom reser Huovinen eventuellt till Frankrike för att träffa landets kommunikationsminister.

Finland betonar logistik och informationssäkerhet

Bland transportfrågorna håller Finland som ordförande framför allt logistiken framme. Inom kommunikation är det viktigaste delområdet att utveckla informationssäkerheten.

Logistiken valdes ut som topptema inom ordförandeperiodens transportpolitik, eftersom man inte alltid kommer ihåg dess betydelse som en grundpelare för den europeiska välfärden. En fungerande logistik stöder EU:s näringsliv och konkurrenskraft på den globala marknaden. För avlägset belägna länder är det särskilt viktigt att utveckla logistiken.

Inom kommunikation är Finlands målsättning att användarnas förtroende för informationssäkerheten lyfts till en central fråga också inom Europas politik för informationssamhället. Under Finlands ordförandeperiod utvecklar EU bland annat den europeiska strategin för informationssamhället.Ytterligare information:
statssekreterare Perttu Puro, tfn 040 779 3436
informatör Mikko Nikula, tfn (09) 160 28 623 eller 040 707 8042