EU:s luftfartsförordning syftar till en jämlik konkurrens

Nyhet 10.07.2017 15.37 fi sv en

Flygplan (Bild: Rodeo)

Europeiska kommissionen har gett förslag till en förordning, vars syfte är att trygga en jämlik konkurrens i flygtrafiken.

Förslaget till förordning är en del av genomförandet av EU:s luftfartsstrategi. Den centrala målsättningen med förslaget är att säkerställa en öppen och konkurrensutsatt flygmarknad och skapa metoder som EU vid behov kan använda för att ingripa i illojal praxis.

Statsrådet översände skrivelsen om luftfartsförordning till riksdagen den 5 juli 2017.