EU:s program för säkrare internet får en fortsättning

Pressmeddelande 22.05.2008 15.33 fi sv

EU:s medlemsländer har enats om en fortsättning på programmet för ett säkrare internet. Ministrarna godkände en gemensam syn på programmet Safer Internet vid undervisnings-, ungdoms- och kulturrådet den 21 maj.

Programmet omfattar fyra helheter av åtgärder. De strävar till att förstärka allmänhetens medvetenhet om säkerhetsproblem på webben, att skapa en kunskapsbas, att främja en tryggare webbmiljö samt att förhindra olagligt webbinnehåll och ett skadligt beteende på webben.

Finland anser att man bör utveckla projekt som främjar säkerheten i barns och ungdomars webbmiljö. Dessutom understöder Finland att man i programmet tar med kampen mot mobbning över nätet och mot personer som lockar barn.

Europaparlamentet inleder behandlingen av kommissionens förslag under sommaren. Man strävar till att slutligt godkänna programmet före årsskiftet.

Vid ministerrådets möte representerades Finland av kultur- och idrottsminister Stefan Wallin.

Ytterligare information:
specialexpert Aleksandra Partanen, tfn (09) 160 28671 eller 040 505 6124