null EU:s telekommunikationsministrar diskuterade målen för digitalisering

EU:s telekommunikationsministrar diskuterade målen för digitalisering

Pressmeddelande 04.06.2021 15.12 fi sv en

Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Laura Kotila/Statsrådets kansli)

Europeiska unionens telekommunikationsministrar samlades i Luxemburg den 4 juni. Vid mötet representerades Finland av kommunikationsminister Timo Harakka.

Ministrarna förde en riktlinjedebatt om den digitala kompassen. Debatten fördes utifrån kommissionens meddelande som antogs i mars 2021. I den digitala kompassen presenteras EU:s konkreta digitala mål för 2030.

- Det är viktigt att kommissionen ser digitaliseringen som ett allomfattande fenomen. Effektiv användning av data och rätt slags reglering av artificiell intelligens är i nyckelställning när vi strävar efter tillväxt enligt Green Deal -programmet med hjälp av digitalisering, konstaterar minister Timo Harakka.

Rådet kommer att ta del av ordförandeskapets lägesrapport om framstegen med revideringen av direktivet om nät- och informationssäkerhet (NIS-direktivet). Detta direktivförslag är en viktig del av målen för Europeiska kommissionens nya strategi för cybersäkerhet. Syftet med förslaget är att stärka både EU:s gemensamma cybersäkerhetsnivå och medlemsstaternas nationella cybersäkerhetsnivå i sektorer och i fråga om aktörer av kritisk betydelse.

Rådet ska också ta del av ordförandeskapets lägesrapport om framstegen i fråga om rättsakten om dataförvaltning. Syftet med förslaget är att främja tillgången till och användningen av data och skapa en interoperabel inre marknad för data.

Ytterligare information:

Kristiina Pietikäinen, kommunikationsråd, tfn 040 522 2122

Annina Tikkanen, överinspektör, tfn 050 478 3398