null Europaparlamentet förkastade klart hamntjänstdirektivet

Europaparlamentet förkastade klart hamntjänstdirektivet

Pressmeddelande 18.01.2006 16.46 sv

Europeiska kommissionens mycket omstridda förslag till hamntjänstdirektiv föll i omröstningen vid Europaparlamentets plenum den 18 januari. Parlamentet förkastade förslaget med rösterna 532-120.

Med direktivet strävade kommissionen att effektivera den inre marknaden i Europeiska unionen och att öka konkurrensen i hamnsektorn. Förslaget väckte emellertid motstånd både bland hamnarbetarna och hamnoperatörerna.

Arbetstagarna motsatte sig i synnerhet det stycke i direktivförslaget som gäller s.k. självhantering. I sjöfart på korta distanser hade stycket förpliktat medlemsländerna att tillåta att fast anställda sjömän skulle kunna sköta frakthanteringen. Operatörerna godkände för sin del inte det obligatoriska koncessionssystem som förslaget hade förutsatt.

Också i Finland motsatte man sig kommissionens planer i vida kretsar. Kommissionen gav sitt första förslag till hamntjänstdirektiv 2003, men också det förkastades av parlamentet.Ytterligare information:
trafikrådet, ledande sakkunnig Lassi Hilska, tfn (09) 160 28497 eller 040 543 6573