Europeiska kommissionen föreslår skärpningar av CO2-utsläppsgränserna för tunga fordon

Pressmeddelande 17.02.2023 13.50 fi sv en

Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM

Europeiska kommissionen föreslår en skärpning av koldioxidutsläppsgränserna för nya tunga fordon som släpps ut på marknaden i EU. Kommissionen publicerade den 14 februari 2023 ett förslag till uppdatering av förordningen om CO2-gränsvärden för tunga fordon. Förordningen styr tillverkningen och försäljningen av utsläppsfria fordon, det vill säga renodlade elfordon och vätefordon.

Kommissionen föreslår strängare utsläppsgränser

I förordningen har de utsläppsgränser som är bindande för fordonstillverkarna fastställts så att nivån 2019 ska ligga till grund för beräkningen av dem. Enligt kommissionens förslag ska utsläppen från nya tunga fordon som registreras första gången i EU vara i genomsnitt 45 procent mindre 2030. Det nuvarande målet är att minska utsläppen med 30 procent.

Kommissionen föreslår också nya mål som ska sträcka sig längre in i framtiden. Enligt dessa bör utsläppen minskas med 65 procent fram till år 2035 och med 90 procent fram till år 2040.

I den gällande förordningen gäller målen endast tunga nyttofordon. Enligt kommissionens förslag ska förordningens tillämpningsområde utvidgas till att omfatta även bussar. Tillämpningsområdet ska också utvidgas till att omfatta nya lastbilsgrupper och släpvagnar.

Dessutom föreslår kommissionen att nya bussar för stadstrafik ska vara helt utsläppsfria 2030.

Målet är att öka antalet utsläppssnåla fordon

Målet med lagstiftningen är att fordonstillverkarna ska förbättra fordonens energieffektivitet och att det på marknaden ska komma ut allt fler utsläppsfria fordon och fordon med låga utsläpp.

Finland har bedrivit påverkansarbete gentemot kommissionen innan förordningen utkom. I de preliminära diskussionerna har Finland förespråkat användningen av biogas i den tunga trafiken.

Vad händer härnäst?

Kommunikationsministeriet ska bekanta sig omsorgsfullt med kommissionens förslag och informera riksdagen om det. Finland ska fastställa egna ståndpunkter om kommissionens förslag. Som en del av ställningstagandet kommer ministeriet att höra olika intressentgrupper.

Förhandlingarna om begränsning av CO2-utsläppen från tunga fordon inleds våren 2023 i EU:s ministerråds miljöarbetsgrupp och samtidigt i Europaparlamentet.

Ytterligare information

Sara Österberg, överinspektör, tfn 050 571 5019, sara.osterberg@gov.fi