Färdplan sätter fart på automatiseringen i transportsektorn

Nyhet 11.05.2017 16.46 fi sv en

Väftrafik (Bild: Rodeo)

Olika tillämpningar som bygger på automatisering har på senaste år ökat markant inom alla transportslag. I avsikt att ytterligare driva på utvecklingen har kommunikationsministeriet utarbetat en färdplan för automatiseringen inom sektorerna för trafik och transport.

Den tilltagande intelligenta automatiseringen inom transportsektorn öppnar stora möjligheter att förbättra trafik- och transportsäkerheten, att öka effektiviteten och smidigheten i trafiken och att minska de negativa miljöeffekterna i alla transportslag.

Statsrådet presenterade den 2 juni 2016 riktlinjer för att öka utnyttjandet och utvecklingen av intelligent robotik och automatisering i Finland. I principbeslutet förbinder vi oss att inom varje förvaltningsgren ta fram planer på hur robotiken ska utvecklas under denna regeringsperiod.

Finland har som mål att vara en föregångare inom automatiserade transporter och att säkerställa att vi i detta avseende har den bästa möjliga lagstiftningen och verksamhetsmiljön. För att accelerera utvecklingen har kommunikationsministeriet gjort upp en färdplan som siktar på att öka automatiseringen. I planen ingår en översikt av de åtgärder som behövs inom förvaltningsområdet för att arbeta mot detta mål under återstoden av regeringsperioden (2017–2019). Färdplanen ger en strukturerad helhetsbild av pågående projekt och nödvändiga insatser, säkrar att åtgärderna inom förvaltningsområdet är tillräckliga och att de tar sikte på samma mål inom samtliga transportslag.

Åtgärderna i färdplanen är grupperade enligt tre teman: intelligent automatisering och robotisering av tjänster, utnyttjande av information och trafikledning samt utvecklande av infrastrukturen för transporter och kommunikation och verksamhetsmiljön.

I färdplanen föreslås ett urval åtgärder såsom att påverka den internationella regleringen av olika transportslag, att utföra och stödja försök, att ta fram transportinfrastruktur och -anordningar som gynnar automatisering, att ta i bruk 5G-nätteknik, att öka utnyttjandet av kunskapskapital och data inom transportsektorn och att höja kvaliteten på satellitpositionering.

Finland har utmärkta förutsättningar att vara med i den första automatiseringsvågen av transportsektorn, eftersom vi har den höglassiga och mångsidiga kompetens och teknik som behövs för att utnyttja automatisering.

Färdplanen är ett led i regeringens spetsprojekt för att för att bygga en digital tillväxtmiljö inom transportsektorn.