null Fartygstrafikservice inrättas på permanent basis

Fartygstrafikservice inrättas på permanent basis

Pressmeddelande 30.03.2007 13.45 sv

Övervakningen och ledningen av fartygstrafiken i Finland kommer att garanteras genom lag. Målet är att stärka säkerheten inom sjöfarten.

Kommunikationsministeriet fattade den 30 mars beslut om att inrätta fartygstrafikservice eller så kallade VTS-tjänster (Vessel Traffic Service).

Bestämmelser om vilka uppgifter som hör till VTS-tjänster fastställs i lagen om fartygstrafikservice. Verksamheten finansieras med inkomster från farledsavgifter. Fartygstrafikservice ges i form av rapporter, navigationsassistans och fartygstrafikreglering.

Enligt beslutet om inrättande av fartygstrafikservice är det Sjöfartsverket som skall upprätthålla servicen. I beslutet fastställs också VTS-centralernas läge, vilka fartygstrafiktjänster som skall tillhandahållas på varje VTS-område, antal anställda och behörighetsvillkoren för personalen.

Den första VTS-centralen inledde sin verksamhet i Finland 1996. Sedan 2003 har fartygstrafikservicen omfattat de viktigaste farlederna för handelssjöfarten vid hela kusten och på Saimen. Enligt Sjöfartsverket minskar fartygstrafikservicen avsevärt risken för olyckor till sjöss.Ytterligare information:
sjöfartsrådet Sirkka-Heleena Nyman, tfn 09-16 02 80 09 eller 0400 659 324