Finansieringen av postens samhällsomfattande tjänster bör utredas utöver lagen

Nyhet 08.09.2011 12.24 fi sv

Bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru har gett en arbetsgrupp vid kommunikationsministeriet i uppdrag att utreda om den som tillhandahåller samhällsomfattande posttjänster på förhand kan få ersättning för den orimliga ekonomiska belastning som tillhandahållandet av tjänsterna eventuellt ger upphov till. I den nuvarande postlagen ingår endast finansiering i efterskott.

Exempel på tänkbara finansieringsmekanismer är offentlig upphandling eller direkt statligt stöd.