Finanspolitiska ministerutskottet föreslår: Sjöfartsverkets interna produktion ska bolagiseras

Pressmeddelande 17.06.2008 14.44 fi sv

Regeringens finanspolitiska ministerutskott föreslår att Sjöfartsverkets interna produktion bolagiseras från början av år 2010. Regeringens finanspolitiska ministerutskott behandlade bolagiseringen av Sjöfartsverkets interna produktion den 17 juni.

Bolagiseringen berör cirka 300 personer. Då Sjöfartsverkets personal dimensioneras i samband med bolagiseringen bör man vidta stödåtgärder som följer statsrådets principbeslut. Anpassningen börjar förberedas omedelbart så att bolagiseringsåtgärderna kan inledas redan under nästa år.

Bolagets personresurser då verksamheten inleds är cirka 220 personer och efter en övergångstid cirka 180 personer. Personalens åldersstruktur inom den interna produktionen underlättar anpassningsåtgärderna.

I samband med bolagiseringen bär man säkerställa att kvaliteten på sjöfartens farledstjänster och deras tillgänglighet inte äventyras.

Efter en övergångsperiod på tre år uppskattar man att staten får inbesparingar på minst 5 miljoner euro per år. Den finansiering som bolagiseringen förutsätter reserveras i statsbudgeten. Produktionsbolaget beräknas få en omsättning på cirka 20 miljoner euro.

De uppgifter som hör till Sjöfartsverkets interna produktion är underhåll och byggande av farleder och kanaler, planerings- och expertuppgifter, sjömätning och sjökortsproduktion.

Kommunikationsministeriet ska utnämna en projektchef som bereder projektet.


Ytterligare information:
överdirektör Juhani Tervala, tfn 050 552 7260