Finanspolitiska ministerutskottet förordar ansökan om finansiering för Kvarkenprojektet

Nyhet 16.02.2016 17.24 fi sv en

Finanspolitiska ministerutskottet beslutade tisdagen den 16 februari att förorda Finlands ansökan om 10 miljoner euro i CEF-stöd. Tilläggsfinansieringen är avsedd att användas för Kvarkentrafikprojektet Midway Alignment.

Syftet är att projektet ska trygga utvecklingen av trafiken i Kvarken och skapa förutsättningar för ökade varu- och passagerarströmmar mellan Finland och Sverige samt att koppla Kvarkentrafiken till det europeiska trafiknätet. I projektet ingår en ny passagerarfärja som är utformad för trafiken mellan Vasa och Umeå. Färjan lämpar sig för vintersjöfart och använder alternativa bränslen.

– I projektet kombineras innovationer och en miljövänlig teknik som gynnar kunderna och näringslivet. Jag är glad att projektet framskrider genom samarbetet mellan staten, Vasa stad och aktörer i området. De regionala aktörernas aktivitet kommer att behövas också efter det att färjan är färdig, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.

De totala kostnaderna för projektet är 191,5 miljoner euro, varav finska staten förbinder sig att finansiera högst 25 miljoner euro. För projektet Midway Alignment söker man nu sammanlagt 20 miljoner euro, som fördelas jämt mellan Finland och Sverige. Den resterande finansieringen sköts med medel från flera finländska och svenska aktörer.

Finansiering för projektet söks från Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF), EU:s program för sjömotorvägar (MoS). Midway Alignment svarar för den totala finansieringen av projektet.

Midway Alignment är ett projekt som Vasa stad, landskapet Västerbotten och Umeå stad har startat tillsammans.

Ytterligare information: Mikael Nyberg, överdirektör, tfn 040 837 8794 och Lassi Hilska, trafikråd, tfn 040 543 6573, kommunikationsministeriet