Finavia fick förlängd tid för utredningen om Malms flygplats

Pressmeddelande 02.11.2006 16.22 sv

Den utsatta tiden förlängs för den utredning som görs om behovet av en flygplats i Helsingforsregionen. Den nya tidpunkten då utredningen skall vara klar är 28 april 2007, den tidigare var slutet av detta år.

Luftfartsverket Finavia bad om tilläggstid för utredningen av kommunikationsministeriet, eftersom ärendet har en så stor betydelse att olika möjligheter bör kartläggas grundligt. De alternativ som granskas är att fortsätta verksamheten vid Malms flygplats eller att bygga en ny flygplats i huvudstadsregionen.Ytterligare information:

kanslichef Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389 eller 0500 787 742
överdirektör Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482 eller 050 552 7260