Finland ansöker om 17,15 miljoner euro i TEN-stöd

Nyhet 02.09.2010 16.52 fi sv

Av det TEN-stöd som Europeiska unionen årligen beviljar ansöker Finland om 17,15 miljoner euro för år 2010. TEN-stödet är avsett för utveckling av de allmäneuropeiska trafiknäten.

Finland ansöker om det årliga stödet för fyra ändamål: förberedande arbete för väg E18 på avsnittet mellan Forsby och Kotka, planering av väg E18, förbättring av servicenivån på banavsnittet Seinäjoki-Uleåborg och förberedande arbeten för ett dubbelspår på avsnittet Karleby-Ylivieska.

Enligt den tidtabell kommissionen preliminärt har meddelat fattas besluten om TEN-stödet i februari 2011.