Finland ansöker om ekonomiskt stöd hos EU för trafikprojekt

Nyhet 03.07.2017 16.55 fi sv en

Finländska aktörer ansöker om ekonomiskt stöd (FSE) hos EU för farleds- och trafikprojekt. Det gäller en så kallad Blending-ansökan, där helt statsfinansierade projekt inte kan få stöd. Blending-ansökan innebär att projektet ska ha fått privat lånefinansiering och ge avkastning. Stöd ansöks till ett belopp av sammanlagt 21,32 miljoner euro.

Finska staten deltar i ansökningarna för förbättring av hamnleden i Nordsjö och järnvägs- och landvägsterminalen i Kouvola. Staten deltar som ägare och delfinansiär av infrastrukturen. Finansutskottet gav sitt bifall till ansökningarna den 28 juni.

Enligt kommissionens preliminära meddelande om tidsschemat fattar kommissionen beslut om FSE-stöd i maj 2018. Dessförinnan görs bland annat kontroller av bidragsberättigande, en extern och en intern utvärdering av projekten samt ekonomiska och finansiella kommitténs konsultation.