null Finland ansöker om ekonomiskt stöd hos EU för trafikprojekt

Finland ansöker om ekonomiskt stöd hos EU för trafikprojekt

Nyhet 03.07.2017 16.55 fi sv en

Finländska aktörer ansöker om ekonomiskt stöd (FSE) hos EU för farleds- och trafikprojekt. Det gäller en så kallad Blending-ansökan, där helt statsfinansierade projekt inte kan få stöd. Blending-ansökan innebär att projektet ska ha fått privat lånefinansiering och ge avkastning. Stöd ansöks till ett belopp av sammanlagt 21,32 miljoner euro.

Finska staten deltar i ansökningarna för förbättring av hamnleden i Nordsjö och järnvägs- och landvägsterminalen i Kouvola. Staten deltar som ägare och delfinansiär av infrastrukturen. Finansutskottet gav sitt bifall till ansökningarna den 28 juni.

Enligt kommissionens preliminära meddelande om tidsschemat fattar kommissionen beslut om FSE-stöd i maj 2018. Dessförinnan görs bland annat kontroller av bidragsberättigande, en extern och en intern utvärdering av projekten samt ekonomiska och finansiella kommitténs konsultation.