Finland får två nya riksomfattande kommersiella radiostationer

Pressmeddelande 31.05.2006 16.50 sv

Det riksomfattande radioutbudet blir mångsidigare. Två nya radiokanaler som hörs i nästan hela landet har fått koncession.

Koncessionerna för de nya kanalerna går till Swelcom Oy. Bolaget startar en kanal som specialiserar sig på rockmusik och en som är riktad till kvinnor.

Statsrådet beviljade koncessioner för riksomfattande och lokala radiostationer den 31 maj.

Med koncessionsrundan ville man få så många olika slags radiokanaler som möjligt med i det riksomfattande utbudet.

- Koncessionsbeslutet hämtar in konkurrens på radiomarknaden och ökar mångsidigheten i radioutbudet. Jag tror att man så garanterar en sund utveckling för branschen, säger kommunikationsminister Susanna Huovinen. De är också bra att radiokanalernas lokala förankring betonas, konstaterar minister Huovinen.

Radio Nova (Oy Suomen Uutisradio Ab) fortsätter med en fullständigt riksomfattande frekvenshelhet.

Nästan riksomfattande koncession får förutom Swelcom:
Pro Radio Oy
NRJ Finland (Energy)
Metroradio Finland Oy (Groove FM, Suomi POP och Classic radio)
Kristillinen Media Oy (Radio Dei)
Radio Satellite Finland Oy (Radio Sputnik)

Utan koncession blev Sävelradio och den nuvarande Radio City.

I koncessionerna definieras kanalens huvudsakliga programinnehåll eller målgrupp, så som riksdagen förutsatte i sitt utlåtande. I koncessionsvillkoren bestäms också att kanalen på hela sitt hörbarhetsområde bör sända samma program och reklaminslag.


De lokala radiostationerna betonar lokalt program

Målet med koncessionsrundan var att främja mångsidigheten i lokalradioverksamheten. De flesta av de lokala radiostationerna fortsätter sin verksamhet.

I Helsingfors startar en ny station för ungdomar. Helt nya kanaler är på kommande också till Lahtis, Joensuu, Karleby och Rovaniemi. Många gamla radiostationer ändrar stil.

I koncessionsbestämmelserna för lokalradiostationerna betonas att programmet bör vara lokalt inriktat.


Frekvenserna förändras

Koncessionerna är i kraft från början av 2007 till slutet av 2011.

I början av nästa år lönar det sig på alla håll att ställa in radioapparaterna på nytt, eftersom kanalernas frekvenser i någon mån förändras.

Finländarna lyssnade i fjol på radio i medeltal 3 timmar 17 minuter varje dag. De kommersiella och lokala radiostationerna nådde dagligen över hälften av finländarna.


Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Elina Normo, tfn (09) 160 28463, 040 765 7887
kommunikationsrådet Ismo Kosonen, tfn (09) 160 28462, 050 511 6601