Finland föregångare för automatiseringsförsök inom havssektorn

Pressmeddelande 26.09.2016 15.26 fi sv en

Ett omfattande projekt för att främja obemannad sjöfart startas i Finland. Meningen med projektet är att ta fram de första produkterna och tjänsterna inom obemannad sjöfart och att före 2025 skapa ett fungerande ekosystem inom området.

Kommunikationsministeriet stöder projektet bland annat genom att utse lämpliga testområden för obemannade fartyg och genom att skapa förutsättningar för flexibel testning. Nästan 60 företag deltar i projektet som är en del av Tekes-programmet för arktiska hav (Arktiset meret).

- Att främja digitalisering och automatisering och att utnyttja information på bred bas hör till ledmotiven i regeringens spetsprojekt. Inom sjöfarten kan vi med hjälp av dessa öka säkerheten, minska utsläppen och höja produktiviteten. Finland har särskilda styrkor och fördelar för att bli en pionjär på automatisering av sjöfarten och på information som rör detta, berättar kommunikationsminister Anne Berner.

Testningen av fartygs automatiska funktioner i Finlands kustområde gynnas bland annat av en mångsidig testmiljö. Kustområdet är vidsträckt, det öppna havet är lätt tillgängligt och fartygen kan testas också i isförhållanden.

Progressiva kommunikationer och myndighetspraxis som redan är etablerad tack vare försök med andra transportslag talar också för projektet. Finlands övriga styrkor är tillgången till mångsidigt och kvalitativt kunskapsmaterial om autonom sjöfart och relaterade stödtjänster. Dessutom skapar vårt starka kunnande inom IKT-sektorn en god grund för digitaliserad sjöfart.

- Finland har inom Internationella sjöfartsorganisationen IMO tagit upp digitaliseringen och dess möjligheter. Finlands mål inom IMO och i fråga om utvecklingen av sjötransporten inom EU är ett möjliggöra ett effektivt utnyttjande av digitalisering och automatisering, säger minister Berner.

Statsrådet presenterade den 2 juni 2016 riktlinjerna för att öka utnyttjandet och utvecklingen av intelligent robotik och automatisering i Finland. Ett centralt mål i principbeslutet är att det i Finland tillkommer öppna ekosystem som effektivt främjar intelligent robotteknik och automatisering och att ekosystemen har byggt nätverk sinsemellan.

Ytterligare information

Laura Vilkkonen, avdelningschef, tfn 0295 342 391, fornamn.efternamn@lvm.fi, @vilkkonen

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 0295 342 101, fornamn.efternamn@lvm.fi, @PaiviAntikainen