Finland förstärker behandlingen av flygsäkerheten i EU

Pressmeddelande 23.08.2006 10.14 sv

Kommunikationsministeriet har beslutat om hur flygsäkerheten effektivare skall tas upp till behandling under Finlands EU-ordförandeskapsperiod. Orsaken till detta är den terroristplan som avslöjats i Storbritannien.

Finland betonar att det ändringsförslag till flygsäkerhetsförordningen som för närvarande behandlas i EU borde godkännas så snart som möjligt. Genom förändringarna i förordningen strävar man till att förbättra flygsäkerheten.

För behandlingen av förändringförslaget har Finland sammankallat transportrådets arbetsgrupp för luftfart till första veckan i september. Som ordförandeland strävar Finland också aktivt att hitta en gemensam politisk syn i frågan med Europaparlamentet.

Finland har också bett kommissionen att tidigarelägga mötet för den EU-expertkommitté som behandlar flygsäkerhet. Kommittén sammanträder den 30 augusti.

Transportministrarnas råd behandlar nästa gång förändringen av förordningen om flygsäkerhet vid sitt möte den 12 oktober. Vid mötet kommer ministrarna också att göra en mer omfattande granskning av hur flygtrafiken påverkats av terrorförsöket i Storbritannien.

Finland sänder ett brev om sina planer till de ministrar som ansvarar för flygsäkerheten i de andra EU-länderna.


Ytterligare information:
statssekreterare Perttu Puro, tfn 040 779 3436
chefen för trafikserviceenheten Juhani Tervala, tfn 050 552 7260