Finland har fortfarande de billigaste mobilsamtalen

Pressmeddelande 07.06.2006 10.46 sv

Finland har fortfarande Västeuropas lägsta priser för mobilsamtal. Priserna har sjunkit med en femtedel sedan senaste år.

Priserna i Finland och i 18 andra länder jämfördes i en undersökning som kommunikationsministeriet lät göra i april 2006. Med i jämförelsen var EU:s 15 gamla medlemsländer samt Island, Norge och Schweiz.

Priserna i nästan alla de undersökta länderna hade sjunkit eller hölls på samma nivå som året innan. Mest sjönk priserna i Sverige, Schweiz och Finland. I Grekland och Frankrike steg priserna på mobilsamtal klart. Prisskillnaden mellan det billigaste och det dyraste landet har under året vuxit med nästan en femtedel.

I undersökningen granskades totalt 56 konsumentanslutningar som faktureras. Från varje land tog man med anslutningar från 2-4 operatörer. Utredningen baserade sig på en priskorg, i vilken man tog med samtal under dagstid och kvällstid på vardagar samt under veckoslut, totalt 150 minuter i månaden. I priskorgen ingick också 25 textmeddelanden, månadsavgiften för anslutningen och mervärdesskatt. Priskorgen räknades ut så att startavgiften för samtalen alltid togs med.

I Finland hade priskorgen ett värde av 15,90 euro per månad. I de följande billigaste länderna hade priskorgen värdet: Sverige 18,10 euro, Luxemburg 21,20 euro och Danmark 22,60 euro. Dyrast var priskorgarna i de stora länderna: Tyskland (46,80 euro), Storbritannien (43,40 euro) och Frankrike (43,30 euro).

Det vägda medeltalet för priskorgens värde, då man beaktar antalet anslutningar i alla de undersökta länderna, hade sjunkit med tre procent sedan mars i fjol. Variationen för prisförändringarna var stor mellan länderna. Mest sjönk priserna i Sverige: 41 procent. I de största länderna var prisförändringarna i allmänhet små.

Priserna för den tredje generationens tjänster jämfördes ännu inte, eftersom de används rätt litet.

Minutpriserna för pre-paid-anslutningarna, som betalas på förhand, är i allmänhet högre än för anslutningar som faktureras, med de innehåller ingen skild månadsavgift. I de flesta länderna är prisskillnaden liten mellan de här typerna av anslutningar.


Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Rainer Salonen, tfn (09) 160 28395, 0400 812 508