Finland har rätt få formatprogram

Pressmeddelande 13.09.2006 10.25 sv

Av televisionsutbudet i Finland är andelen tv-program som baserar sig på internationella format liten, trots att programmen får mycket publicitet.

Av Subtv:s programutbud är andelen som baserar sig på ett färdigt format 13 procent. På Fyran är formatens andel sju och på MTV3 sex procent av utbudet. Av Rundradions programutbud är formatens andel under en procent.

Formaten är emellertid program som sänds under bästa tittartid. De utgör en femtedel av både MTV3:s och Fyrans programutbud kvällstid och upp till nästan en tredjedel av prime time-utbudet i Subtv.

Uppgifterna framgår ur utredningen Finländskt televisionsutbud 2005, som kommunikationsministeriet låtit göra och där man undersökte utbudet och mångsidigheten hos de analoga och digitala televisionskanalerna. Televisionsutbudets mångsidighet har undersökts årligen sedan år 2000. I undersökningen jämfördes det finländska televisionsutbudet också med utbudet i Sverige.


100 timmar program varje dag

De analoga och digitala kanalerna sände i fjol cirka 100 timmar televisionsprogram varje dag. Sedan året innan har den totala sändningstiden ökat en aning på de digitala kanalerna och minskat på de analoga kanalerna.

Televisionens programutbud dominerades av utländsk fiktion. Näst störst var utbudet av aktualitets- och faktaprogram samt underhållning.

Utbudet på TV1 och TV2 har blivit litet smalare, men det är fortfarande mångsidigare än på de kommersiella kanalerna. De kommersiella kanalerna har för sin del förändrat sitt programutbud i en mer mångsidig riktning. De mångsidigaste kanalerna är FST-D och TV2. Såsom tidigare år har TV1 mest tyngd på information av kanalerna.

Det finska och svenska televisionsutbudet är rätt likadant, i båda länderna finns några allmänna kanaler och specialkanaler som komplement till dem.


Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Elina Normo, tfn (09) 160 28463, 040 765 7887
forskare Minna Aslama, Helsingfors universitet, tfn 040 593 3487