null Finland ska bli ledande inom intelligent trafik

Finland ska bli ledande inom intelligent trafik

Nyhet 26.04.2017 15.00 fi sv en

Esko Aho, Lauri Lyly och Inka Mero (bild LVM)

Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen revolutionerar trafiken och kommunikationen. Information håller på att utvecklas till en kritisk produktionsfaktor som dominerar framtidens kommunikationsarkitektur.

Finland har en möjlighet att bli en föregångare när det gäller att snabbt ta i bruk och tillämpa nya globala tekniska lösningar. För att det ska lyckas måste ett enhetligt system för trafik, transport och kommunikation utnyttjas effektivt, konstateras det i rapporten Kommunikationsarkitekturen 2030 och 2050.

Före detta statsminister Esko Aho är ordförande i den utredningsgrupp som sammanställt rapporten och de övriga medlemmarna är den tidigare ordföranden för Finlands Fackförbunds Centralorganisation Lauri Lyly och grundaren av företaget Pivot5, styrelseordförande Inka Mero. Rapporten överräcktes till kommunikationsminister Anne Berner den 26 april.

I utredningsgruppens vision smälter den traditionella trafiken och digitala lösningar ihop till ett större system. Automatiseringen tilltar, de skräddarsydda digitala tjänsterna ökar och blir mer mångsidiga och de traditionella säkerhetsriskerna blir färre. I och med förändringen övergår vi från ett standardiserat och stelt system till individuella och flexibla lösningar. Samtidigt hotas dataskyddet och de digitala systemens trovärdighet från flera håll och detta måste lösas i den kommande beredningen.