Finland svarade kommissionen beträffande statligt stöd; Vägaffärsverket fortsätter tills vidare som affärsverk

Pressmeddelande 24.05.2006 14.53 sv

Finland anser att Vägaffärsverket inte fick statligt stöd som är mot Europeiska gemenskapernas rätt i samband med vägverksreformen. I sitt genmäle till Europeiska kommissionen säger Finland att de förmåner Vägaffärsverket fått har varit en ersättning för förpliktelsen att upprätthålla offentliga tjänster och för de strukturella begränsningarna.

Enligt kommunikationsminister Susanna Huovinen blir det inte heller några förändringar i Vägaffärsverkets ställning som affärsverk under denna regeringsperiod. Alternativen för att utveckla Vägaffärsverkets organisation har i enlighet med regeringsprogrammet utretts vid ministeriet. I det här skedet finns det inget behov av förändringar i ställningen som affärsverk.

Den kritik som EU-myndigheterna riktar mot affärsverksmodellen och de utlåtanden man fått vid organisationsutredningen av Vägaffärsverket visar emellertid att affärsverksmodellen i fortsättningen kan förorsaka större problem för Vägaffärsverket på en konkurrensutsatt marknad.

- I framtiden är det möjligt att vi får överväga förändringar i Vägaffärsverkets organsationsmodell. Då kan bolagisering vara ett alternativ, men det är nästa regering som tar ställning till den frågan, säger Huovinen.


Fördelarna är ersättning för förpliktelserna under övergångsperioden

I Finlands genmäle till Europeiska kommissionen sägs att arrangemangen under övergångsperioden var nödvändiga för att öppna marknaden för väghållning och för att täcka de tilläggsutgifter vägverksreformen förde med sig.

Enligt en expertbedömning var nackdelarna under övergångsperioden större än fördelarna för Vägaffärsverket. Övergångsperioden uppskattas ha förorsakat Vägaffärsverket olägenheter för omkring 70 miljoner euro.

Kommissionen misstänker att Vägaffärsverket under sin övergångsperiod 2001-2004 av staten fått till exempel lån till låg ränta, entreprenadavtal över marknadspriserna, bidrag till anpassningsprogram för personalen samt marktäktsområden till eventuellt nedsatt pris.

Dessutom anser kommissionen att Vägaffärsverket av sin affärsverksform har fått skatte- och konkursskyddsfördelar. Vägverket delades upp i Vägförvaltningen och Vägaffärsverket år 2001.

Ministerutskottet för EU-ärenden behandlade Finlands genmäle den 24 maj. Genmälet bör ges till kommissionen under maj.

Förändringar i styrelsen

Till ny ordförande i styrelsen för Vägaffärsverket har utnämnts verkställande direktören för Patria Abp Jorma Wiitakorpi och till styrelsemedlem direktör Kaisa Vikkula från Finnair Abp. Genom utnämningarna vill man förstärka styrelsens kunnande i fråga om affärsverksamhet.Ytterligare information:
statssekreterare Perttu Puro, tfn (09) 160 28325, 040 779 3436
finansrådet Kalevi Alestalo, tfn (09) 160 28467, 040 528 5574
konsultativa tjänstemannen Esko Pyykkönen, tfn (09) 160 28624