Tillbaka

Finlands radiostationer testar nödmeddelanden

Finlands radiostationer testar nödmeddelanden

Pressmeddelande 09.02.2006 10.06 sv

Systemet för förmedling av nödmeddelanden testas lördagen den 11 februari. Ett meddelande från myndigheterna skickas både regionalt och rikstäckande på radiofrekvenserna.

Det regionala testet utförs den 11 februari klockan 10.15. I det deltar radiostationerna i Egentliga Finland, Birkaland och Nyland. Det rikstäckande testet utförs den 11 februari klockan 11.15. I det deltar alla de kommersiella radiostationerna i landet samt Rundradions Radio Suomi.

Under testet bryts sändningen på alla de kommersiella radiokanalerna och på deras respektive frekvens sänds signalen från Radio Suomi. Via signalen förmedlas ett kort testmeddelande både på finska och på svenska. Därefter fortsätter programmen över kanalerna normalt.

Testet räcker några minuter. Under den tiden kopplas alla radiofrekvenser först in på Rundradions signal och när alla frekvenser är med läser man upp testmeddelandet.

Försöket med nödunderrättelser anknyter till funktionen hos säkringssystemet för myndighetsmeddelanden VIRVA. Enligt kommunikationsministeriets förordning bör systemet testas årligen. Testet har vanligen genomförts på den nationella nödnummerdagen 11.2.Ytterligare information:
säkerhetsdirektör Rauli Parmes, tfn (09) 160 28380, 040 506 5266