Finska staten säljer aktier i TeliaSonera

Pressmeddelande 08.12.2004 00.00 sv


INTE FÖR UTGIVNING, TRYCK ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AMERIKAS FÖRENTA STATER.

Finska staten kungjorde i dag en aktieemission, "secondary offering", av 250 miljoner aktier i TeliaSonera AB. Försäljningen kommer att äga rum via ett påskyndat anbudsförfarande riktat till internationella och nordiska investerare enligt "Regulation S under the Securities Act of 1933" och "Private Placement" enligt regel 144A i "the Securities Act" i USA. Försäljningen kan utökas till 300 miljoner aktier beroende på efterfrågan på aktiemarknaden.

De 250 miljoner aktier som nu är till salu motsvarar cirka 5,3 % och 300 miljoner aktier motsvarar cirka 6,4 % av TeliaSoneras totala aktier. Priset och det slutgiltiga antalet aktier som säljs kommer att bero på anbudsförfarandet (s.k. bookbuilding).

Finska staten äger för närvarande cirka 19,1 % av TeliaSonera. Efter försäljningen kommer finska staten att bibehålla ett innehav i TeliaSonera på minst 12,7 %.

Morgan Stanley & Co. International Limited har utsetts till "sole bookrunner" och "lead manager" av försäljningen medan Enskilda Securities har utsetts till "co-lead manager".

Tilläggsuppgifter: överdirektör Samuli Haapasalo, tfn +358 40 548 3476