null FNB beviljades statsunderstöd på 1,5 miljoner euro

FNB beviljades statsunderstöd på 1,5 miljoner euro

Pressmeddelande 05.02.2019 16.29 fi sv

Tidningar. (Bild: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet har beviljat statsunderstöd till ett belopp av 1,5 miljoner euro till Finska Notisbyrån Ab. Samtidigt ålades bolaget en skyldighet att tillhandahålla offentliga nyhetsbyråtjänster på villkor som är öppna för insyn och icke-diskriminerande.

Det är fråga om ett tidsbestämt understöd för att trygga tillgången till en samhälleligt viktig nyhetstjänst som verkar dygnet runt och för att underlätta reformen av den nationella nyhetsbyrån.

FNB har lämnat ministeriet en preliminär plan för att stabilisera bolagets ekonomi och för att utveckla bolagets verksamhet. I sin verksamhet utnyttjar FNB bland annat robotik och artificiell intelligens och utvecklingsarbetet i samband med detta kan bedömas betjäna den finländska mediebranschen generellt. På grundval av planen kan FNB anses ha tillräckliga förutsättningar att stabilisera bolagets verksamhet.

I den tilläggsbudget för 2018 som riksdagen godkände i juni 2018 reserverades ett anslag på 1,5 miljoner euro för understöd till den nationella nyhetsbyrån. Understödet var också en av åtgärderna i det principbeslut om ett mediepolitiskt program som statsrådet fattade i juli 2018. I september 2018 utfärdade statsrådet en förordning om stödjande av nationell nyhetsbyråverksamhet.


Ytterligare information:
Tatu Giordani, överinspektör, tfn 0295 342 054