För äldre fotgängare är det en risk att gå över vägen i tätorterna

Pressmeddelande 02.09.2008 14.46 fi sv

Vid fotgängarolyckor i tätorterna är det vanligen en äldre fotgängare som blir under bilen. Av dem som omkommer vid överkörning i vanlig trafik är 70 procent över 60 år. Med vanlig trafik menas att det inte är fråga om till exempel betydande överhastighet.

Av de olyckor som leder till att en fotgängare förolyckas sker omkring 60 procent vid övergångsställen, ofta i gott väder.

Orsaken till olyckan är vanligen att bilisten upptäcker fotgängaren för sent och inte hinner stanna. Det inträffar oberoende av att förhållandena och sikten vid olyckstillfället vanligen är goda.

Det här framgår ur de preliminära resultaten från en undersökning av trafikdöden i tätorterna 2000-2005. Undersökningen ingår i Trafikskyddets långsiktiga forsknings- och utvecklingsprogram LINTU. I undersökningen gör man en utredning av olyckor som sker i så kallad vanlig tätortstrafik.

Totalt tre fjärdedelar av fotgängardödsfallen i tätorterna inträffar vid vanlig trafik, där man utgår från att bilisten inte tagit någon medveten risk. En medveten risktagning är till exempel att köra berusad eller utan körkort, eller att köra med kraftig överhastighet.

I sådana fall där bilistens medvetna risktagande inte tas med inträffar också av dödsfallen bland cyklister cirka 60 procent vid övergångsställen eller där en cykelväg fortsätter som markerat övergångsställe. Också av de här olyckorna sker 75 procent i dagsljus.

Också följande utredningar av trafiksäkerhetsfrågor har gjorts eller är under arbete inom LINTU-programmet: Tätortsolyckornas samband med markanvändningen, Förutredning av processer som anknyter till körrätt, Försök med frivilligt bruk av alkolås samt Inverkan på säkerheten av effektiverad kameraövervakning och lägre tröskel för ingripande. Undersökningarna presenterades vid ett seminarium för LINTU-programmet den 28 augusti.

LINTU som inleddes 2002 är ett forskningsprogram finansierat av kommunikationsministeriet, Vägförvaltningen och Fordonsförvaltningscentralen. Information om forskningen och de ansvariga personerna finns på webben på adressen www.lintu.info.


Ytterligare information om LINTU-programmet:
konsultativa tjänstemannen Leif Breilinson, tfn (09) 160 28572, 0400 717 314
Ytterligare information om Trafikdöden i tätorterna:
projektchef Marko Kelkka, tfn 020 747 6041, 050 345 6714