null Förarutbildningen för beväringar fyller också i fortsättningen kraven för yrkestrafi

Förarutbildningen för beväringar fyller också i fortsättningen kraven för yrkestrafi

Pressmeddelande 05.03.2009 15.04 fi sv

Förarutbildning som avlagts vid försvarsmakten uppfyller fortfarande behörighetsvillkoren för förare av tunga fordon också i det civila.

Statsrådet beslutade om en ändring av försvarsmaktens körkortsförordning torsdagen den 5 mars. Ändringarna i enlighet med kommunikationsministeriets förslag träder i kraft den 10 september 2009, då också de nya kraven på yrkesbehörighet för förare av tunga fordon i godstrafik träder i kraft.

I praktiken innebär ändringen att värnpliktiga som av försvarsmakten utbildas till förare av lastbil (C-klass) eller fordonskombination (CE-klass) i samband med utbildningen för körkortsexamen också får den utbildning som krävs för yrkesbehörighet på basnivå av förare av tunga fordon.

Den nya förarutbildningen ges redan innan förordningen trätt i kraft åt alla de värnpliktiga förare som inleder sin tjänstgöring under 2009.

Förutom beträffande utbildningen för yrkesbehörighet för tunga fordon görs andra enskilda ändringar i försvarsmaktens körkortsförordning. En sådan är bland annat möjligheten att i förarundervisningen för lastbil använda tyngre släpvagnskombinationer än för närvarande, så att utbildningen gör det möjligt att få behörighet för förare av den lägre klassens fordonskombination (C1E-klass). Efter ändringen i förordningen är det möjligt för också en person som kommer från utlandet för att fullgöra värnplikten att avlägga försvarsmaktens körkort.

Ytterligare information
trafikrådet Anneli Tanttu, tfn (09) 160 28568, 0400 438 543
regeringsrådet Eija Maunu, tfn (09) 160 28571, 040 716 4140