null Förarutbildningen utökas med körundervisning

Förarutbildningen utökas med körundervisning

Nyhet 05.05.2011 14.00 fi sv

Regeringen har godkänt förordningar som har samband med den nya körkortslagen. Bestämmelserna i förordningarna gäller bland annat förarexamen, förarutbildningens omfattning och körkortsförfarandet.

Från och med början av juni ingår minst sex teorilektioner och tre lektioner körundervisning i förarutbildningen för ett körkort i kategori M. Om ett körkort avläggs i form av undervisning med undervisningstillstånd, ska eleven och läraren tillsammans delta i teoriutbildning i en bilskola innan undervisningen får inledas.

Regeringen fattade den 5 maj 2011 beslut om innehållet i de förordningar som har samband med körkortslagen. De bestämmelser som gäller avläggande av körkort för kategori M, bilskoleverksamhet och körkortspåföljder träder i kraft den 1 juni 2011, samtidigt som motsvarande bestämmelser i körkortslagen. I huvudsak träder körkortsförordningen och körkortslagen i kraft i januari 2013.