null Förbudet mot telefonmarknadsföring av mobiltelefonabonnemang föreslås bli förlängt

Förbudet mot telefonmarknadsföring av mobiltelefonabonnemang föreslås bli förlängt

Pressmeddelande 12.04.2018 13.26 fi sv

Regeringen föreslår att förbudet mot att marknadsföra mobiltelefonabonnemang per telefon ska fortsätta. Dessutom föreslår regeringen att det i lagen ska tas in bestämmelser om teleföretags rätt att behandla personuppgifter med anknytning till vissa brott.

Regeringen föreslog den 12 april 2018 ändringar i informationssamhällsbalken vars rubrik den 1 juni 2018 ändras till lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.

Det tidsbundna förbudet mot telefonmarknadsföring av mobiltelefonabonnemang föreslås bli förlängt med tre år, till den 1 juli 2021. Förbudet mot att marknadsföra mobiltelefonabonnemang per telefon infördes 2012 för att skydda konsumenterna mot störande marknadsföringsmetoder. Det är nu tredje gången förbudet mot telefonmarknadsföring föreslås bli förlängt.

Den rätt som datasekretessnämnden har beviljat teleföretagen att behandla personuppgifter med anknytning till brott upphör när EU:s allmänna dataskyddsförordning träder i kraft den 25 maj 2018.

Därför föreslår regeringen att teleföretagen ska få behandla personuppgifter som hänför sig till brott, om uppgifterna är nödvändiga för att förebygga skada som riktas mot teleföretaget, dess kunder eller andra teleföretag På detta sätt kan man förhindra till exempel skador för dem som blivit utsatta för identitetsstöld.

Ändringsförslagen stöder regeringens spetsprojekt för smidigare författningar.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (dagordning för plenum).

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till kommunikationsutskottet. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum.

Mer information:

Johanna Tuohino, konsultativ tjänsteman, tfn 050 411 7068