Fordon registreras i framtiden på webben

Pressmeddelande 01.07.2009 11.24 fi sv

Kommunikationsministeriet vill göra registreringen av fordon lättare. Ministeriet föreslår att det ska bli möjligt att börja utnyttja elektronisk kommunikation vid registreringen. Då kan registreringsanmälan göras oberoende av tid och ort. Den elektroniska registreringsanmälningen bidrar också till att registeruppgifterna är mer uppdaterade och att registreringsavgiften blir lägre.

Kommunikationsministeriet har berett ett utkast till ändring av fordonslagen och ändring av statsrådets förordning om registrering av fordon.

Förslaget till regeringsproposition har sänts för remiss och remisstiden går ut den 10 augusti. Målet är att propositionen överlämnas till riksdagen på höstsessionsperioden 2009.

Den elektroniska anmälningen har en omedelbar verkning

Enligt den gällande fordonslagen ska uppgifterna som behövs för registrering av ett motordrivet fordon och anordningar som kopplas till det och ändringarna i uppgifterna lämnas in personligen.

I ministeriets lagförslag föreslås det att fordonslagen ändras så att registreringsanmälan av fordonet kan göras via en elektronisk kommunikationstjänst som registreringsmyndigheten tillhandahåller. Genom förordning föreskrivs om de registreringar och anmälningar som kan göras via kommunikationstjänsten.

En registreringsanmälan som gjorts via kommunikationstjänsten är en rättshandling som ger en omedelbar rätt att använda fordonet i trafiken. Den ger också skyldigheter, så som betalning av fordonsskatten. Det uppskattas att användningen av den elektroniska tjänsten kostar cirka hälften av den nuvarande registreringsanmälningen som görs hos avtalsregistreraren.

Motsvarande elektroniska registreringsmodeller används för närvarande i Sverige, på Island, i Estland, Nederländerna och Storbritannien.

Enligt förslaget ska de elektroniska registreringstjänsterna införas stegvis för att de kan utvecklas utifrån responsen som har lämnats. I det första skedet ska det införas en elektronisk anmälan bara för avställning och påställning av fordon samt för beställning av ett nytt registreringsintyg i stället för försvunnet eller skadat intyg. Avsikten är att det första skedet införs våren 2010.

Ytterligare information:

Trafikråd Kari Saari, tfn (09) 160 28557, 050 558 7461
Regeringsråd Maija Audejev, tfn (09) 160 28566
Enhetens chef Anneli Tanttu, tfn (09) 160 28568, 0400 438 543