null Fordon ska besiktas även under undantagsförhållandena

Fordon ska besiktas även under undantagsförhållandena

Pressmeddelande 24.04.2020 12.35 fi sv en

Bilinspektion (Bild: Shutterstock)

Besiktningen av fordon ska inte senareläggas på grund av corona. Man har lyckats bromsa epidemin så bra att experterna inte ställt sig bakom det undantag från den periodiska besiktningen som kommunikationsministeriet berett.

Den 16 april 2020 sände ministeriet en brådskande regeringsproposition på remiss där det ingick tillfällig flexibilitet i tidsfristerna för fordonsbesiktning denna vår. Institutet för hälsa och välfärd (THL) och justitiekanslersämbetet ansåg dock att ett undantag inte är nödvändigt på grund av att smittrisken minskar. Med anledning av remissvaren har ministeriet beslutat att inte ta med de ändringsförslag som gäller besiktningsbestämmelserna i fordonslagen i propositionen i fråga.

– Vår goda avsikt var att underlätta livet för bilister i riskgrupper. Besiktningen har väckt oro hos många men besiktningsstationerna har utvecklat nya metoder för att undvika närkontakter. Många besiktningsstationer erbjuder dessutom en tjänst där bilen avhämtas och returneras så att ägaren inte alls behöver uträtta ärenden hos besiktningen, säger kommunikationsminister Timo Harakka tacksamt.

Avvikelsen hade möjliggjort flexibilitet i användningen av fordon som inte har genomgått periodisk besiktning eller som på basis av besiktningen har belagts med körförbud. Avvikelsen skulle ha gällt fordon vars sista besiktningsdag skulle ha infallit under tiden 16.3–15.6.2020. Det skulle ha varit temporärt tillåtet att använda ett obesiktigat eller underkänt fordon i trafik fram till den 31 augusti 2020.

Enligt responsen från remissbehandlingen skulle uppskovet med besiktningarna ha orsakat olägenheter för ekonomin och sysselsättningen i besiktningsföretag. I trafiken skulle det eventuellt ha funnits fler fordon i dåligt skick än vanligt.

Även under undantagsförhållanden ska fordonen besiktas normalt senast den sista besiktningsdag som uppgetts för fordonet. Fordonets sista besiktningsdag kan kontrolleras bl.a. i Transport- och kommunikationsverkets tjänst Mina e-tjänster eller i fordonets registrerings- eller besiktningsintyg.

Om du i fråga om coronaviruset tillhör en riskgrupp:

1. Kan du be någon annan föra ditt fordon till besiktningsstället.

Även om din besiktningstid har löpt ut, kan fordonet föras till besiktningsstället för en på förhand reserverad besiktning.

2. Kan du använda den avhämtningstjänst som en del av besiktningsställena tillhandahåller.

3. Det lönar sig att bekanta sig med besiktningsställenas anvisningar och eventuella praxis i fråga om säker ärendehantering redan innan man åker till besiktningen.

Ytterligare information:

Matti Sadeniemi, specialmedarbetare, tfn 040 586 7234