Tillbaka

Fordonsförvaltningscentralen föreslår sätt att dämpa besiktningspriserna

Fordonsförvaltningscentralen föreslår sätt att dämpa besiktningspriserna

Pressmeddelande 04.03.2008 14.56 sv

Priset på fordonsbesiktning kan sänkas om man godkänner att besiktning görs på bilverkstäder och slopar besiktningen av tunga fordon. Priset kan sänkas också om besiktningsmännens grundutbildning blir friare och kraven på provbanor lindras.

Fordonsförvaltningscentralen har på uppdrag av kommunikationsministeriet gjort en utredning av sätt att dämpa prisstegringarna för besiktningsavgifterna. Utredningen presenterar en förteckning på ett tiotal förslag.

Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om utredningen av aktörerna i branschen.

Om man sänker grundutbildningsnivån för besiktningsmän, så att också personer som avlagt yrkesexamen och specialyrkesexamen i bilbranschen kan bli besiktningsmän, kan det öka utbudet av besiktningstjänster. I dag bör den som vill bli bilbesiktningsman ha utbildning på ingenjörsnivå. Under de senaste åren har det varit brist på bilbesiktningsmän och situationen förvärras då en stor del av yrkeskåren går i pension.

Om besiktning får göras av bilverkstäder ökar det sannolikt utbudet av besiktningstjänster. De utrymmen och den utrustning som används vid bilbesiktning och av bilverkstäder är långt likadana. Kunden tjänar på förändringen, eftersom man på ett och samma ställe kan sköta både underhåll och besiktning. Det kan sänka kostnaderna för besiktningen.

Besiktningsbranschen öppnades för konkurrens 1994. Sedan verksamheten öppnades för konkurrens har besiktningspriserna nära nog fördubblats och besiktningsbolagens årliga rörelsevinst har varit 20-30 procent av omsättningen.

Det har också funnits fördelar med att öppna konkurrensen. Antalet besiktningsstationer har fördubblats och de finns nu närmare kunderna. På de flesta orter finns besiktningstjänster att få på vardagkvällar och lördagar. Också företagens kundtjänstundervisning har ökat.

Ajoneuvohallintokeskuksen selvitys ajoneuvokatsastuksen kustannusten hillitsemiseksi (Fordonsförvaltningscentralens utredning av sätt att dämpa kostnaderna för fordonsbesiktning); rapporten finns på finska på kommunikationsministeriets webbplats www.mintc.fi


Ytterligare information:
överdirektör Juhani Tervala, tfn (09) 160 28 482, 050 552 7260