null Fordonslagen moderniseras

Fordonslagen moderniseras

Pressmeddelande 20.02.2019 09.22 fi sv en

Fordonslagen ska ses över för att stå i linje med ändringarna i motsvarande EU-reglering. Lagen ska bli tydligare genom att man slopar bestämmelser som överlappar EU-förordningar eller står i konflikt med dem.

Dessutom uppdateras fordonslagen med vissa tekniska rättelser. Under beredningen av den nya lagen preciseras en del av de behörigheter att utfärda förordningar eller meddela föreskrifter som grundar sig på lag. Syftet är att förtydliga och förenkla lagstiftningen. Reformen är ett led i regeringens spetsprojekt för att avveckla onödig reglering.

Bakom ändringen finns EU:s ramförordning om motorfordon och deras släpvagnar. Den träder i kraft den 1 september 2020. Reformen av fordonslagen genomförs före EU-ramförordningen träder i kraft.

Fordonslagen innehåller bestämmelser bland annat om tekniska egenskaper, godkännanden, registrering och besiktning av fordon. Den gällande fordonslagen trädde i kraft 2002.

Vad händer härnäst?

Ett projekt för att uppdatera fordonslagen har startats och beredningen av lagen fortsätter som tjänsteuppdrag.

Det är meningen att regeringens proposition ska överlämnas till riksdagen i början av 2020. Avsikten är att lagen ska träda i kraft den 1 september 2020.

Ytterligare information:

Emma Särkkä, överinspektör, tfn 050 513 8260

Elina Immonen, enhetsdirektör, tfn 0295 34 2126