null Företagen ska bekämpa nedgången inom elektronisk affärsverksamhet

Företagen ska bekämpa nedgången inom elektronisk affärsverksamhet

Pressmeddelande 27.01.2009 16.26 fi sv

Kommunikationsminister Suvi Lindén inbjuder finländska företag till att arbeta för att stimulera elektronisk kommunikation och affärsverksamhet.

Det meddelade minister Lindén vid mötet för delegationen för vardagens informationssamhälle den 27 januari.

För ändamålet grundas ett stimulansprogram för elektronisk kommunikation och affärsverksamhet. Verkställande direktör Arto Tenhunen från Soprano Abp har kallats att leda programmet. Man ska omedelbart börja sammankalla en grupp som består av företag i branschen.

Med programmet vill man inspirera och motivera företagen att utnyttja de redskap för elektronisk affärsverksamhet och skötsel av ärenden som redan finns och som enligt Lindén ännu i dag används för litet.

För företagens del är det nödvändigt att också den offentliga förvaltningen bygger ut infrastrukturen för elektronisk skötsel av ärenden.

Skötseln av ärenden elektroniskt har enligt delegationen för vardagens informationssamhälle utvecklats för långsamt i Finland. I synnerhet tjänsterna inom hälsovård och utbildning bör främjas.

- Infrastrukturen och tjänsterna bör utvecklas nu, så att Finlands konkurrenskraft är tryggad i den framtid som ligger efter recessionen och så att tjänsterna både för företag och medborgare då är klara, betonar kommunikationsministern.

- De elektroniska tjänsterna bör fås från ett ställe och med en identifiering, påpekar Lindén.

Delegationen anser att alla tjänster inom den offentliga förvaltningen bör vara tillgängliga elektroniskt år 2013. Dessutom strävar man till att 80 procent av konsumenterna betalar alla sina räkningar elektroniskt före slutet av 2010. Delegationen övervägde också att som en målsättning sträva till att halvera resekostnaderna inom den offentliga förvaltningen med hjälp av möten på nätet.

Ytterligare information

specialmedarbetare Sami Paatero, tfn (09) 160 28324
verkställande direktör Arto Tenhunen, Soprano Abp, tfn 0400 413 314