Forsknings- och utvecklingscentral för autonoma fartyg driver på den finska marinindustrin

Nyhet 09.03.2017 13.51 fi sv en

Fartyg på havet (Bild: Rodeo)

Det globala storföretaget Rolls-Royce, en stark aktör inom den internationella marinindustrin, har valt att placera sin forsknings- och utvecklingscentral för fjärrstyrda och autonoma fartyg i Finland. Detta är en stor och efterlängtad nyhet för den finska ekonomin och marinindustrin, säger kommunikationsminister Anne Berner.

- Att Rolls-Royce koncentrerar sin FoU-verksamhet till Finland är en drivkraft för produktutvecklingen inom marin- och IKT-industrin och för samarbetet mellan högskolor och forskningsinstitut inom branschen. Samtidigt öppnas nya möjligheter för underleverantörer och produktutvecklare. Beslutet stärker Finlands position som utvecklare och utnyttjare av autonom sjöfart och som en av världens ledande tillverkare av modern marinteknik, konstaterar minister Berner.