null Förslaget till förordning om en försöksmodell för att förvärva yrkeskompetens för tunga fordon i vägtrafiken på remiss

Förslaget till förordning om en försöksmodell för att förvärva yrkeskompetens för tunga fordon i vägtrafiken på remiss

Pressmeddelande 13.02.2020 09.02 fi sv en

Bus på bron på vintern (Bild: Juha Tuomi / Rodeo)

Kommunikationsministeriet sände den 12 februari 2020 på remiss ett utkast till en ändringsförordning som precisering till försöksmodellen för yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. Målet med ändringen är att underlätta bristen på förare inom den tunga trafiken och att trygga tillgången på transportservice.

De bestämmelser i lagen om transportservice som gäller kraven på yrkeskompetens för lastbils- och bussförare trädde i kraft den 1 januari 2020. Lagen gör det möjligt att framöver förvärva grundläggande yrkeskompetens inom gods- och persontrafiken på landsvägar också genom att man enbart avlägger ett yrkeskvalifikationsprov. För närvarande kan grundläggande yrkeskompetens förvärvas i form av traditionell utbildning eller utbildning i snabbare tempo.

Provet i grundläggande yrkeskompetens består av ett teoriprov och ett praktiskt prov som är uppdelat i två delar. I provet mäts samma färdigheter som i den nuvarande utbildningen.

Det utkast till statrådsförordning som nu sänts på remiss innehåller bestämmelser som förtydligar lagen om transportservice och bestämmelser som preciserar det praktiska genomförandet av försöksmodellen. Dessutom föreskrivs det genom förordning om anordnare och bedömare av prov för att säkerställa att de som avlägger proven och de som ordnar dem behandlas likadant på olika håll i Finland.

Syftet med försöksmodellen är att ge flexiblare alternativ för att avlägga yrkeskompetens för förare. Modellen avses bl.a. snabba upp och underlätta tillträdet till yrket för personer som redan har tidigare förvärvad kompetens på området.

Försöksmodellen ska till en början införas vid utbildningscentraler som Transport- och kommunikationsverket har godkänt.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för de föreslagna lagändringarna går ut den 10 mars 2020. Begäran om utlåtande finns på adressen www.utlåtande.fi.

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av ändringen av förordningen som tjänsteuppdrag.

Ytterligare information:

Monika Mutanen, överinspektör, tfn 0295 34 2125
Maija Mansikkaniemi, specialsakkunnig, tfn 0295 34 2016 (17.2-28.2.2020)

 

Korrigering 18.2. i femte stycket: yrkesexamen som yrkeskompetens