Frekvensauktionen avslutades

Nyhet 23.11.2009 15.19 fi sv en

Den första finländska frekvensauktionen avslutades den 23 november. Under den fem dagar långa auktionen ordnades 27 budrundor. Slutsumman blev 3 797 800 euro.

Genom auktionen tilldelades DNA, TeliaSonera och Elisa frekvensutrymme. Som ny nätaktör inom mobilkommunikationsmarknaden kommer Pirkanmaan Verkko Oy som tilldelades frekvensutrymmet för duplextekniken TDD (Time Division Duplex).