Frekvensförordningen för Åland uppdaterad

Nyhet 23.10.2014 15.33 fi sv

Den 23 oktober 2014 godkände statsrådet förändringarna i förordningen om användningen av och användningsplanen för radiofrekvenser i landskapet Åland.

I och med ändringarna motsvarar Ålands frekvensförordning de nationella beslut som fattats om snabbt trådlöst bredband och de frekvensområden som anvisats för det. Dessutom gör ändringen det möjligt att bevilja koncessioner för mobilfrekvenser flexibelt beroende på efterfrågan och landskapsregeringens synpunkter.

Förordningen om användningsplanen avses i huvudsak träda i kraft den 1 november 2014.