Tillbaka

Fullt stöd till bemanningskostnaderna på passagerarfartyg träder i kraft

Fullt stöd till bemanningskostnaderna på passagerarfartyg träder i kraft

Pressmeddelande 28.02.2008 16.45 sv

Det fulla stödet till bemanningskostnaderna på passagerarfartyg i utrikestrafik blir bestående. Lagen om att göra stödet bestående träder i kraft den 1 mars.

På lastfartyg har staten redan tidigare till sitt fulla belopp ersatt arbetsgivaren för de avgifter han betalt för socialskydd och försäkringar samt för de förskottsinnehållningar som verkställts på sjöarbetsinkomst. Stödet till bemanningskostnaderna på passagerarfartyg höjdes i april 2007 till nivån för lastfartyg, men beslutet om stödet var tidsbundet.

Avsikten är att man ska förbättra bemanningskostnadernas konkurrenskraft i den finska handelsflottan. Det står inskrivet i regeringsprogrammet att sjöfartsbranschens konkurrenskraft ska stärkas.Ytterligare information:
regeringsrådet Aila Salminen, tfn (09) 160 28491 eller 040 572 0166