Tillbaka

Fyra ansöker om koncession för mobiltelevision

Fyra ansöker om koncession för mobiltelevision

Pressmeddelande 31.01.2006 15.16 sv

Kommunikationsministeriet fick in fyra ansökningar om koncession för det fjärde digitala masskommunikationsnätet. Alla de företag som på förhand hade anmält sitt intresse lämnade också in den egentliga ansökningen.

Nätet är avsett för program och tjänster inom mobiltelevision. Ansökningstiden gick ut den 31 januari. Nätkoncessionen torde beviljas i mars.

De som ansöker om koncession är Elisa Abp, Digita Ab, Sonera Mobile Networks Ab och Telemast Nordic Ab.

Syftet med koncessionen är att skapa förutsättningar för uppkomsten av en ny typ av marknad för innehållsjänster. Det företag som får koncessionen svarar för sändarnätet och förvaltningen av kanalknippet.

Ytterligare information:
överdirektör Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389, 0500 787 742
kommunikationsrådet Antti Kohtala, tfn 0500 812 505