Tillbaka

Fyra förslag till sjömotorvägar på Östersjön

Fyra förslag till sjömotorvägar på Östersjön

Pressmeddelande 07.04.2006 15.31 sv

Det ansökningsförfarande som kommunikationsministerierna i Finland och Tyskland införde i februari har resulterat i fyra projektförslag till sjömotorvägar på Östersjön. Ministerierna utvärderar ansökningarna i april. De projekt som blir antagna kan ansöka om finansiering från Europeiska unionen.

Samtliga ansökningar gällde samarbetsprojekt med deltagare från två eller flera länder. Av de finländska hamnarna fanns Åbo, Nådendal, Hangö, Kotka och Fredrikshamn med i förslagen.

Avsikten med projekten är att förbättra de land- och sjötransporter som går via Östersjöhamnar och att på så sätt utveckla logistiken, vilket i sin tur gagnar hela Europeiska unionens ekonomi. Sjömotorvägarna ingår i det transeuropeiska transportnätet (TEN) som syftar på att öka sammanhållningen mellan EU-stater.Ytterligare information:
överingenjör Juha Parantainen, tfn 040 756 9601