null Gågatorna får trafikregler och trafikmärke

Gågatorna får trafikregler och trafikmärke

Pressmeddelande 23.02.2006 17.03 sv

Trafikkulturen på gågatorna skall göras klarare med hjälp av ny lagstiftning. De föreslagna reglerna gäller bl.a. begränsning av fordonstrafiken och cykelåkning på gågata.

Regeringen gav en proposition om trafikregler för gågator den 23 februari. Förslaget till trafikmärke hämtas till behandling i statsrådet senare i vår.

Trafikleder av gågatutyp har blivit vanligare i stadskärnorna. För närvarande finns det inga skilda bestämmelser om trafik på gågata och gågatan är inte definierad i lag. De praktiska arrangemangen med trafikmärken varierar i olika städer och är på många håll svåra att tyda.

Enligt de nya bestämmelserna skulle gågatan vara avsedd för fotgängare och cyklister och alla fordon skulle vara tvungna att ge fri passage åt fotgängarna. Fotgängaren skulle ha rätt att promenera på alla delar av gatan och cyklisten skulle vara tvungen att anpassa sitt körsätt och sin hastighet till fotgängarna. Gatan skulle få ett eget trafikmärke.

Fordonstrafiken skulle begränsas till körning till de fastigheter som finns längs gatan, till exempel till gården eller garaget. Servicekörning skulle vara tillåten då det visas med ett trafikmärke.

Körhastigheten skulle i första hand bestämmas enligt fotgängarna, men under inga omständigheter skulle det vara tillåtet att köra över 20 km/h. Det skulle vara förbjudet att stanna och parkera på gågator. Föraren i ett fordon som kör ut från en gågata till en väg skulle ha väjningsplikt för annan trafik.

Trafikreglerna för gågator har i slutskedet beretts i samarbete mellan flera kommuner, Finlands kommunförbund, Vägförvaltningen och miljöministeriet.

Också tunnlar får nya regler

Regeringen föreslår också att man till vägtrafiklagen skulle göra ett tillägg med en särskild bestämmelse om körning i tunnel som anges med trafikmärke. I en sådan tunnel skulle ett fordon inte få backa och inte svänga tillbaka i den riktning därifrån det kom. Även om tunneln var upplyst skulle fordonet vara tvunget att använda fjärr- eller närljus.

Att stanna eller parkera fordonet skulle vara tillåtet endast i en nödsituation eller vid fara. Också då borde man om möjligt anlita platser reserverade för detta ändamål.

De nya bestämmelserna gäller långa tunnlar. I korta tunnlar får man enligt vägtrafiklagen inte heller nu stanna eller parkera.


Ytterligare information

regeringsrådet Anna-Liisa Tarvainen, tfn (09) 160 28629 eller 0400 665 395