null Gemensamma regler för taxitrafiken över den nordliga gränsen mellan Finland och Sverige

Gemensamma regler för taxitrafiken över den nordliga gränsen mellan Finland och Sverige

Pressmeddelande 31.05.2012 14.15 fi sv

Regeringen föreslår att statsfördraget om den gränsöverskridande taxitrafiken mellan Finland och Sverige godkänns. Finland och Sverige undertecknade fördraget den 29 augusti 2011 på Island. Fördraget tryggar möjligheten att fortsätta trafiken i den form den existerar idag och ger ramar för dess utveckling.

Med fördraget skapas gemensamt överenskomna spelregler för taxitrafiken över gränsen i norr. Avsikten är att utveckla det nordliga gränsområdet mellan Finland och Sverige, undanröja gränshinder och utveckla företagsamhet, sysselsättning och befolkningens välstånd.

Fördraget innehåller bestämmelser om taxiföretagens skyldigheter och om hur taxitrafik får utövas.

Bakom fördraget ligger bristen på taxiservice i Norra Sverige. Därför har taxichaufförerna i Norra Finland redan i åratal kört taxi också över gränsen till Sverige. De finska chaufförerna har kört både regelbundna elev- och äldretransporter och typiska beställningskörningar. På motsvarande sätt har de svenska chaufförerna kunnat köra över gränsen till Finland. Nu är det meningen att göra denna praxis officiell och reglera den noggrannare.

Statsrådet lämnade till riksdagen regeringens proposition om godkännande av fördraget som slutits om internationell taxitrafik mellan Finland och Sverige torsdagen den 31 maj. Målet är att fördraget träder i kraft hösten 2012.

Ytterligare information: Irja Vesanen-Nikitin, regeringsråd, tfn 0295 34 2544