null Generaldirektör Mylly fick en anmärkning av ministeriet

Generaldirektör Mylly fick en anmärkning av ministeriet

Pressmeddelande 06.11.2007 16.25 sv

Kommunikationsministeriet har gett Sjöfartsverkets generaldirektör Markku Mylly en allvarlig anmärkning för att han av ett bogserarrederi hyrt en båt för privat fritidsbruk.

Ministeriet anser att Mylly uppförde sig på ett olämpligt sätt för en tjänsteman i generaldirektörs ställning då han av ett företag som är kund vid det ämbetsverk han leder bad att få hyra en båt som är avsedd för personalen. Enligt ministeriet borde Mylly ha förstått att förfarandet kan ifrågasätta hans opartiskhet som generaldirektör för den myndighet som övervakar företagets näringsverksamhet.

Den båt som anvisats för bruk av företagets personal har inte registrerats eller besiktigats som hyrbåt.

Ministeriets utredning avslöjade ingenting som skulle tyda på att Mylly har fått någon olaglig materiell fördel av sin verksamhet. Det har inte heller kommit fram att hyrningen av båten skulle ha inverkat på hans tjänsteutövning. Ministeriets befogenheter räcker emellertid inte till för att grundligt undersöka till exempel om gängse pris betalades för hyrningen.

Kommunikationsministeriet skickar handlingarna till justitiekanslern på dennas begäran samt till kännedom till polisen i Helsingfors, som undersöker andra ärenden gällande bruk av samma båt.

Generaldirektör Mylly hyrde sommaren 2004 för privat fritidsbruk en motorseglare som ägs av Alfons Håkans Ab. För bruket av båten betalade han en hyra på 500 euro.

Kommunikationsministeriet bad i slutet av oktober generaldirektör Mylly om en utredning beträffande båtens användning.
Ytterligare information:
kanslichef Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389, 0500 787 742