GNSS-väderservicen för kvalitetsutvärderingen av satellitnavigeringssignaler

Nyhet 13.06.2017 14.15 fi sv en

Foto: Rodeo

Kommunikationsministeriet har beställt en förstudie (GLAS-projektet), som kartlade de behov och önskemål som aktörer som utnyttjar GNSS-signalen (Global-Navigation Satellite Systems) har i fråga om signalkvaliteten.

I samband med förstudien utvecklade man även en försöksversion om kvalitetsutvärderingstjänsten som blir tillgänglig i ett senare skede. Tjänsten gör det möjligt för användaren att kontrollera bland annat satellitnavigeringssignalernas kvalitet och eventuella störningar, samt att få meddelanden om kommande signalstörningar.

GNSS-signaler utnyttjas i många anordningar och applikationer inom flera olika branscher. Satellitnavigeringen spelar en central roll till exempel i utvecklandet av trafiktjänster. En GNSS-signal erbjuder till exempel tillsammans med 5G-teknik pålitlig positionering för bland annat automatbilar, eCall, smarta färdskrivare, nätverksbildande fordon och sakernas internet.

Sådana aktörer som utnyttjar GNSS-signaler har stor nytta av kvalitetsutvärderingen av satellitnavigeringssignaler då de utvecklar sin affärsverksamhet. Uppdaterad information om signalkvaliteten hjälper serviceleverantörerna att planera sin verksamhet och att klara störningssituationer.

GLAS-projektet har ett samband med regeringens åtgärdsprojekt som siktar mot effektivare utnyttjande av satellitnavigering. Åtgärdsprogrammet är en del av regeringens spetsprojekt för att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet. Förstudien genomfördes av Lantmäteriverkets avdelning för navigation och positionering.