Gott utgångsläge för Finland inför förverkligandet av EU:s program för alternativa drivmedel

Nyhet 30.01.2013 13.42 fi sv

EU-kommissionen lanserade den 24 januari 2013 ett åtgärdsprogram och förslag på obligatoriska rättsakter om användning alternativa bränslen i trafiken. I Finland var EU:s förslag väntade och man har förberett sig på nationell nivå redan under ett års tid.

- Vi har satsat på bränsle- och drivkraftsfrågor, eftersom det med tanke på klimatarbetet med trafiken och Finlands konkurrenskraft är viktigt att förutse hur framtiden ser ut, säger trafikminister Merja Kyllönen.

Tyngdpunkten i EU:s program ligger bl.a. på gemensamma standarder för alla alternativa bränslen för trafik samt distribution av dessa, samt information riktad till konsumenter om bränslenas förenlighet och jämförbarheten hos priserna. Dessutom föreslår kommissionen rättsakter för tillgänglighet för och distribution av naturgas.

Kommissionen förslår även att medlemstaterna ska utarbeta nationella politikprogram, där de fastslår målsättningar och metoder för att främja användningen av alternativa drivmedel.