null Hållbar mobilitet tilldelades över en miljon euro i statsunderstöd

Hållbar mobilitet tilldelades över en miljon euro i statsunderstöd

Pressmeddelande 23.04.2020 16.00 fi sv en

Cyklist i Helsingfors. (Foto: Juha Tuomi / Rodeo)

Transport- och kommunikationsverket Traficom har beviljat 35 projekt runtom i Finland stöd för mobilitetsstyrning. Syftet är att stödja hållbar mobilitet och påverka människors val av färdmedel. 

Statsunderstöden för mobilitetsstyrning är avsedda för kommuner, samkommuner och allmännyttiga samfund. Stödet kan sökas för olika projekt som syftar till att antingen öka kunskapen eller genom serviceförsök påverka människors val av färdmedel och stärka hållbara mobilitetsvanor. 

”Hälsa och välfärd kan främjas genom att understödja lätt trafik även på arbetsresor. I synnerhet i städerna kan man samtidigt minska utsläppen. Därför är det fint att också huvudstadsregionen finns med på den landsomfattande listan. Ett nätverksprojekt som genomförs som ett samarbete mellan HRT och företag i regionen hjälper arbetstagare att hitta hållbara färdmedel som passar de egna behoven. Hållbarhet är också ett av målen i den nationella trafiksystemplanen”, säger kommunikationsminister Timo Harakka. 

”Det är fint att vi kan utveckla transportsystemet genom att erbjuda stöd till projekt som satsar på mer hållbara färdmedel och en mer bestående förändring av mobilitetsvanor. Denna omgång beviljades finansiering för planer för främjande av hållbar mobilitet, arbetsplatsers mobilitetsstyrning samt utveckling av tjänster och försök. I år kunde vi finansiera 35 projekt med sammanlagt 1,15 miljoner euro. Sammanlagt fick vi in 57 ansökningar”, berättar nätverksdirektör Asta Tuominen på Traficom. 

Stöd till kommuner och städer för mångsidiga projekt runtom i Finland – organisationer uppmuntrar till cykling 

I år har statsunderstöden för mobilitetsstyrning ansökts och delats ut innan åtgärderna för att begränsa coronaviruset infördes och stödmottagarna kan vid behov flytta tidtabellerna för genomförandet av projekten. 

Stödet i kommuner och städer gick bland annat till mikromobilitetstjänster, hållbara studie- och arbetsresor samt olika projekt som uppmuntrar till gång och cykling. Understöd beviljades också för projekt som stöder kombination av kollektivtrafik och andra färdsätt och en ökning av användningen av kollektivtrafiken. 

Med hjälp av statsunderstödet för mobilitetsstyrning gör man också upp olika planer för hållbar mobilitet och ökar medvetenheten om mobilitetsvalen. Även organisationer kan ansöka om statsunderstöd för mobilitetsstyrning. I år använder organisationerna statsunderstödet i synnerhet för att främja cykling. 

Ytterligare information

Kommunikationsministeriet: 

Tuire Valkonen, specialsakkunnig, tfn 029 534 2047, tuire.valkonen(at)lvm.fi, Twitter @ValkonenTuire 

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, paivi.antikainen(at)lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainen 

Transport- och kommunikationsverket Traficom: 

Toni Bärman, överinspektör, tfn 029 534 6764, toni.barman(at)traficom.fi