Tillbaka

Handsfree-lagen ser ut att bestående ha minskat användningen av mobiltelefon

Handsfree-lagen ser ut att bestående ha minskat användningen av mobiltelefon

Pressmeddelande 18.01.2005 00.00 sv

Handsfree-lagen ser ut att bestående ha minskat användningen av mobiltelefon under körning. Andelen förare som helt låter bli att använda telefon har minskat något från våren 2003 till våren 2004, men utgör fortfarande 41 procent av förarna.

Å andra sidan har andelen förare som uppger sig tala i mobiltelefon utan handsfree-utrustning stigit från 15 till 20 procent mellan åren 2003 och 2004. Innan lagen trädde i kraft var andelen sådana förare 56 procent.

Resultaten framgår av en utredning gjord av Trafikskyddet på beställning av kommunikationsministeriet. I den jämförde man situationen sommaren 2004 med en motsvarande utredning som gjorts ett år tidigare. I undersökningen intervjuades 1500 medborgare. Dessutom iakttog man trafiken i Tammerfors, Helsingfors, Uleåborg och Åbo och gjorde nästan 5000 observationer.

Lagen minskade år 2003 betydligt användningen av mobiltelefon i bilen. Genast då lagen trätt i kraft uppgav 43 procent av förarna att de inte alls använder telefon då de kör. År 2004 var andelen sådana förare 41 procent.

En förändring jämfört med den tidigare undersökningen är att en del av förarna har återgått till att använda telefon utan handsfree-utrustning. På våren 2003 uppgav 15 procent av bilisterna att de oberoende av lagen håller telefonen i handen då de talar medan de kör. Nu är de här förarnas andel 20 procent.

Också den information som samlades in genom observation av trafiken visade att användningen av telefon utan handsfree har ökat. År 2003 höll tre procent av förarna i trafikströmmen telefonen vid örat då de talade. År 2004 hade andelen vuxit till sex procent.

Andelen personer som äger handsfree-utrustning sjönk något under perioden mellan undersökningarna. Våren 2003 uppgav 52 procent av förarna att de äger sådan utrustning, ett år senare var andelen 48 procent. Mest förändrades andelen 25-34 -åriga förare som äger handsfree. Andelen sjönk från 67 till 57 procent.

Majoriteten av bilisterna anser fortfarande att man bör tillåta användning av mobiltelefon under körning endast med handsfree-utrustning. Andelen som är av den här åsikten har emellertid sjunkit något jämfört med situationen några månader efter det lagen trätt i kraft. Andelen sådana förare som anser att det borde vara tillåtet att hålla telefonen i handen då man talar i den medan man kör har samtidigt ökat något.

Att använda mobiltelefon under körningen utan handsfree-utrustning är förbjudet i många länder i Europa. Också det internationella Wien-vägtrafikavtalet kommer att innehålla en paragraf som motsvarar Finlands nuvarande regler. Som det nu ser ut träder vägtrafikavtalets handsfree-bestämmelse i kraft nästa höst.


Handsfree-lainsäädännön pidempiaikaiset vaikutukset matkapuhelimen käyttöön (Handsfree-lagstiftningens långsiktiga inverkan på användningen av mobiltelefon). Kommunikationsministeriets publikationer 79/2004. Försäljning Edita Abp, tfn 0204 5005. För pressen från KM:s informationsenhet, tfn (09) 160 28332 eller info@mintc.fi .
Publikationen finns också i pdf-form på ministeriets Internet-sidor www.mintc.fi .


Ytterligare information:

äldre regeringssekreterare Anna-Liisa Tarvainen, tfn (09) 160 28629 eller 0400 665 395
överingenjör Juha Valtonen, tfn (09) 160 28615 eller 040 865 3690

övervakning av hur mobiltelefon används i trafiken:
överkommissarie Heikki Seppä, tfn (09) 160 42302