null Hanna Vuorinen blir forskningsdirektör vid kommunikationsministeriet

Hanna Vuorinen blir forskningsdirektör vid kommunikationsministeriet

Pressmeddelande 09.06.2021 12.25 fi sv

Hanna Vuorinen (Bild: Kommunikationsministeriet)

Politices magister, specialsakkunnig Hanna Vuorinen har utnämnts till uppgiften som forskningsdirektör vid kommunikationsministeriet fram till den 31 december 2022.

Forskningsdirektören svarar för påverkansarbete kring forskningsverksamheten inom kommunikationsministeriet och dess förvaltningsområde enligt anvisningar av kanslichefen och avdelningen för koncernstyrning. Forskningsdirektören företräder ministeriet i flera nationella och internationella forsknings-, utvecklings- och innovationsnätverk.

Hanna Vuorinen kom till kommunikationsministeriet från arbets- och näringsministeriet, där hon arbetade som specialsakkunnig inom EU:s forsknings- och innovationspolitik. Då ansvarade hon bland annat för styrningen av det nationella genomförandet av EU:s program Horisont.

Tidigare har Vuorinen arbetat bland annat vid Aalto-universitetet, Innovationsfinansieringsverket Tekes och Naturresursinstitutet.

Ytterligare information:

Juhapekka Ristola, avdelningschef, tfn 0295 34 2348