Hastighetsbegränsningarna förblir oförändrade

Pressmeddelande 21.09.2006 14.07 sv

Kommunikationsministeriet har beslutat att hålla sin anvisning om hastighetsbegränsningar till Vägförvaltningen oförändrad. Samtidigt ändrades anvisningarna för vintern och den mörka perioden från att som för närvarande vara tidsbundna till att bli bestående.

I det principbeslut om trafiksäkerhet som godkändes i våras fick ministeriet i uppdrag att utvärdera om det är skäl att förnya anvisningen om hastighetsbegränsningar.

Enligt kommunikationsminister Susanna Huovinen finns det i det här skedet inget behov att förändra hastighetsbegränsningarna.

- Nu skall vi följa med hur de trafikprojekt man beslöt om i budgetmanglingen och de andra åtgärder regeringen beslöt om i våras inverkar på trafiksäkerheten, konstaterar Huovinen.

Anvisningen om vinterhastighet blir bestående

Ministeriet förändrade den allmänna anvisningen om hastighetsbegränsningar vintertid som en följdåtgärd efter olyckan i Konginkangas. Anvisningen gavs för åren 2004-2006.

Vinterhastigheterna sänktes då från det tidigare 100 kilometer i timmen till 80 kilometer i timmen på vissa livligt trafikerade tvåfiliga huvudvägar främst i Södra Finlands och Västra Finlands län.

Hastighetsbegränsningar för vintern och den mörka perioden gäller inkommande vinter på uppskattningsvis 9600 vägkilometer. Man får också på vintern köra 100 kilometer i timmen på cirka 2300 vägkilometer.

Vägförvaltningen beslutar

Vägförvaltningen beslutar om hastighetsbegränsningarna enligt den allmänna anvisningen som ges av kommunikationsministeriet.

Kommunikationsministeriet påminner att Vägförvaltningen bör fästa särskild uppmärksamhet vid att följa den allmänna anvisningen, följa med hur systemet med hastighetsbegränsningar fungerar och göra lokala kontroller för att förbättra säkerheten.


Ytterligare information

statssekreterare Perttu Puro, tfn (09) 160 28325, 040 779 3436
chefen för trafiksäkerhetsenheten Matti Roine, tfn (09) 160 28568, 040 823 2109
regeringsrådet Anna-Liisa Tarvainen, tfn (09) 160 28629, 0400 665 395
direktör Aulis Nironen, Vägförvaltningen, tfn 0204 22 2042, 040 504 5046