null Hela Finland övergick till digital teknik

Hela Finland övergick till digital teknik

Nyhet 01.03.2008 16.02 sv

Hela Finland övergick till digital teknik då de analoga televisionssändningarna upphörde också över kabelnäten lördagen den 1 mars kl. 8. För mottagning av televisionssändningarna behövs nu också i kabelhushållen en digital adapter eller en digital tv-apparat.

Lionsförbundets servicenummer för installationshjälp (09) 251 04 400 är i bruk måndag till fredag kl. 10-12 fram till den 7 mars. Helsinki Missios servicenummer 040 353 9555 är i bruk tisdagar och onsdagar kl. 10-12 fram till den 12 mars.

Den hjälp som erbjuds med installation av en digitalbox är avsedd i synnerhet för äldre medborgare som inte har stöd från till exempel släktingar eller närstående till sitt förfogande. Kampanjens tyngdpunkt ligger på att hjälpa åldringar som bor ensamma i städernas höghus.

Mer information om övergången till digital-tv får man också genom att ringa Rundradions digirinki på numret (09) 14 801 fram till den 5 april samt av DigiTV Info på numret 0306 344 488 fram till den 14 mars. Båda numren är öppna dagligen.